Vi vill förändra samhället till någonting bättre

Utifrån strategier med spets och idéer med mod driver vi verksamheter,
frågor och varumärken framåt. I bästa fall hela samhället.

Vår själ

Vi är Reformklubben och vi är vad vi heter. Vi vill förändra. Mest av allt vill vi tillsammans med våra kunder förändra samhället till någonting bättre. Vi drivs av att utmana oss själva, våra kunder och gamla uppfattningar. Utifrån beprövad forskning och fakta adderar vi oprövade perspektiv, tankar och ny teknik. Summan är spetsiga strategier och djärv kommunikation som får människor att engagera sig. På riktigt.

Dina skäl

Vi driver internt och externt reformarbete med kommunikation som vapen. Rätt utfört bidrar det till att uppnå affärsmål. Våra dagar ägnar vi åt att bygga varumärken, skapa dialog med medborgare och kunder, påverka politiska beslut, driva opinion, leda förändringsprocesser och utforma digitala engagemangs-
drivna kampanjer. Analys, strategi och genomförande är vår ledstång. Uppnådd effekt det enda vi strävar mot.Analys

Aktörs- och intressentanalys
Målgruppsanalys
Politisk analys
Omvärldsanalys
Medieanalys
Undersökningar och utredningar


Strategi

Kommunikationsstrategi
Varumärkesstrategi
Kampanjstrategi
Digital strategi
Kommunikationsplanering


Genomförande

Vision och värdegrund
Medierelationer
Public affairs och opinionsbildning
Internkommunikation
Digital närvaro
Krishantering
Kampanj


Vår historia

Reformklubben är ett partnerägt företag som grundades 2011 av fyra kommunikationskonsulter med mångårig bakgrund från politik, myndigheter, organisationer, journalistik och näringsliv. Tillsammans med våra övriga byråer inom Reform Society är vi idag 55 medarbetare som erbjuder integrerad kommunikation värd namnet. Allt i syfte att ge mer makt till fler.