Case

Riksförbundet HjärtLung / Känn Pulsen

Hur får vi människor över 65 år medvetna om att de kan ha en dold hjärtsjukdom som ökar risken för att drabbas av stroke? Riksförbundet Hjärtlung, en av Sveriges största patientorganisationer, ville sätta ljuset på en av våra dolda folksjukdomar, förmaksflimmer. 300 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen och 100 000 vet inte ens om det och saknar därför behandling som minskar risken för att drabbas. stroke.


Strategi och aktiviteter:

Att ta pulsen är en effektiv och bortglömd metod för att upptäcka om pulsen är oregelbunden vilket kan vara ett tecken på förmaksflimmer. Vi skapade därför en folkbildande kampanj som riktade sig till de som är över 65 år och deras anhöriga. Syftet var att lära äldre hur de kan upptäcka förmaksflimmer genom att regelbundet ta pulsen. Kampanjen fokuserade på att nå ut via digitala kanaler som stöttades med traditionell PR, opinionsbildning, reklam och events.

Resultat:

Kampanjsajten hade under kampanjmånaden mer än 30 000 unika besökare som fick lära sig att upptäcka oregelbunden hjärtrytm genom att ta pulsen. Den animerade kampanjfilmen spelades mer än 15 000 gånger på sajten. På Facebook nåddes kampanjen av 207 000 personer över 65 år. PR-genomslaget i kampanjen var enormt. Kampanjen uppmärksammades i SVT, TV4 och i närmare 50 tidningsartiklar.

Har vi väckt ditt intresse? Kontakta oss så berättar vi mer om den här och andra utmaningar vi ställts inför.