Case

Trafikverket / Hur svårt kan det vara?

Hur kan vi skapa förtroende för Trafikverkets förmåga att sköta järnvägen samtidigt som människor dagligen drabbas av tågförseningar och är heligt förbannade? Allmänhetens bild var att järnvägen kollapsat och att Trafikverket inte gör något åt situationen. Verkligheten är att Trafikverket varje år investerar miljarder i hundratals projekt för att få den att fungera tillfredsställande.


Strategi och aktiviteter

Allmänhetens bild var fullt förståelig. Det har aldrig varit så mycket trafik på den svenska järnvägen som nu och underhållet är kraftigt eftersatt. Så hur skulle vi få allmänheten att förstå det komplexa och acceptera tågförseningar under tiden som förbättringarna görs? Strategin var att ta avstamp i allmänhetens bild och inte Trafikverkets egna. Vi uttryckte det genom den retoriska frågan ”Hur svårt kan det vara?”. Det blev konceptet som bar en rad aktiviteter där vi förklarade komplexiteten i järnvägssystemet och samtidigt redovisade de projekt Trafikverket gör för att utveckla järnvägen. ”Jo, det här med järnvägen är supersvårt men vi jobbar på det varje dag” var (det outtalade) svaret.

Resultat

Aktiviteten fick höga observationsvärden och stor spridning hos målgruppen. För Trafikverket blev det utmanande tilltalet en milstolpe i hur myndigheten kommunicerar, och nu använder myndigheten konceptet i flera olika sammanhang. Projektet har fått ytterligare resurser och ska utvecklas för att ytterligare förklara för svenska folket hur den svenska järnvägen fungerar.

Har vi väckt ditt intresse? Kontakta oss så berättar vi mer om den här och andra utmaningar vi ställts inför.